Aktuálne verzie

OBERON

Verzia: Jún/2014 SP1
Vydaná dňa: 12.06.2014
Aktualizované dňa: 21.07.2014

Informácie o zmenách...
Verzia na stiahnutie...

OBERON pre PDA - Sklad

Verzia: Január/2014
Vydaná dňa: 15.01.2014

Verzia na stiahnutie...

Pokladnica OBERON pre PDA

Verzia: Január/2014
Vydaná dňa: 15.01.2014

Verzia na stiahnutie...

Oznamy
Skúšobná verzia August/2014 Beta 1

Dňa 26.8.2014 bola vydaná testovacia verzia programov OBERON August/2014 Beta 1. viac...

Dňa 26. 8. 2014  bola vydaná nová verzia účtovných programov OBERON s označením August/2014 Beta 1. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Jún/2014 SP1.

OBERON - Agenda firmy

 • Do systému OBERON pribudol Správca doplnkov - umožňuje systém rozšíriť o ďalšie vlastnosti a funkcie, ktoré nie sú súčasťou štandardnej inštalácie. Najčastejšie sa jedná o grafické štýly tlačových výstupov, súbory prekladu do iného jazyka, prípadne transformačné šablóny pre výmenu údajov medzi inými podnikovými systémami pomocou XML komunikácie. Správca doplnkov sa nachádza v ponuke Servis položka Správca doplnkov. Aby bolo možné zobraziť Správcu doplnkov a nainštalovať niektorý z nich, je potrebné, aby bol počítač pripojený k internetu.

  Najzaujímavejšie doplnky:
  - nové grafické štýly faktúr a ďalších dokladových tlačových výstupov (dodacie listy, výdajky, objednávky)
  - jazykové súbory pre preklad tlačových výstupov alebo programu
  - transformačné šablóny pre import údajov z XML (faktúr) z iných účtovných softvérov, napr. Money, Pohoda
  - transformačné šablóny pre import údajov (faktúr) zo súborov CSV
  - transformačnú šablónu pre export údajov z knihy pohľadávok do elektronického podacieho hárku Slovenskej pošty
  - ovládače pre komunikáciu s internetovým obchodom PrestaShop (pôvodne boli ovládače súčasťou štandardnej inštalácie)
 • V hlavných evidenciách OBERON-u (napr. Kniha pohľadávok, Kniha záväzkov, Účtovný denník, Peňažný denník, atď.) pribudla možnosť graficky znázorniť väzby medzi dokladmi. Príkladom môže byť vystavená faktúra, ku ktorej je vytvorená väzba v účtovnom denníku (účtovný predpis) a potom aj jej úhrada - všetky tieto väzby sú zobrazené graficky, pričom je možné každý doklad ihneď otvoriť (len na čítanie), prípadne aj priamo upravovať. Zobrazenie väzieb je dostupné v príslušnej evidencii v možnostiach danej knihy Zobraziť väzby dokumentu, prípadne aj pomocou kontextovej ponuky.
 • V knihe pohľadávok, v evidencii Výdajky a Objednávky prijaté pribudol sprievodca XML komunikácia - odoslať e-mail. Umožňuje zaslať e-mailom vybraný záznam vo formáte XML (napr. faktúru) a zároveň umožňuje pripojiť do správy aj náhľad tlačového výstupu vo formáte PDF.
 • Do ponuky Firma pribudla položka Predvoľby - okrem iného obsahuje prístup k typom platieb (pôvodne boli dostupné len z Pokladnice OBERON), kde je možné jednoduchšie nastaviť predkontácie pre automatické zaúčtovanie tržieb.
 • Do formulára Práva užívateľov bolo zapracované rýchle hľadanie podľa názvu práva.
 • Systém mobilný čašník PapayaPos pre systém Android bol spustený u niekoľkých vybraných zákazníkov do pilotnej prevádzky.

 

Účtovníctvo

 • Do evidencie Kniha tržieb pribudla možnosť do účtovného (peňažného) denníka automaticky zaúčtovať tržbu (dennú uzávierku). Okrem účtovania peňažných prostriedkov je možné automaticky zaúčtovať aj úhrady faktúr, prípadne jednotlivé vklady a výbery hotovosti.

Súbory na stiahnutie:
Aktualizácia:    oberon_upgrade_beta.exe (70,3 MB)
Pomocník: oberon_beta.chm (7,9 MB)

Aktualizovaná verzia ...

Bola aktualizovaná verzia účtovných programov OBERON s označením Jún/2014 SP1. viac...

Dňa 21. 7. 2014 bola aktualizovaná verzia účtovných programov OBERON s označením Jún/2014 SP1.


Bližšie informácie o novinkách, vylepšeniach a opravách nájdete v sekcii informácie o verzii.

Evidencia majetku v programe OBERON.

Program OBERON - Agenda firmy v súčasnosti neobsahuje evidenciu majetku a evidenciu drobného majetku. viac...

Program OBERON - Agenda firmy v súčasnosti neobsahuje evidenciu majetku a evidenciu drobného majetku. Uvedené evidencie neboli doteraz zapracované najmä z dôvodu náročných zmien na prelome rokov 2013/2014. Dôvodom boli hlavne legislatívne zmeny ohľadom Kontrolného výkazu DPH a plynulý prechod účtovníkov z pôvodných verzií programu Jednoduché a Podvojné účtovníctvo na program OBERON - Agenda firmy. Žiaľ tieto evidencie sme do nového programu OBERON - Agenda firmy na prelome rokov nestihli zapracovať a odložili sme to na obdobie v priebehu roka 2014.

V prípade, že máte odpisovaný majetok alebo potrebujete evidenciu drobného majetku, využite možnosť na tento účel používať pôvodné programy, teda program Podvojné a Jednoduché účtovníctvo, ktoré sú stále súčasťou inštalačnej sady. Prosíme, aby ste dočasne ospravedlnili znížený komfort práce s evidenciou majetku, nakoľko výsledky odpisovania majetku v pôvodných programoch je potrebné preniesť a zaúčtovať v novom programe manuálne.

Predpokladáme, že nová a kvalitatívne vylepšená verzia evidencie majetku v programe OBERON - Agenda firmy bude uvoľnená v druhej polovici roka 2014.

Ďakujeme Vám za pochopenie situácie a veríme, že zostanete našimi vernými zákazníkmi.

Nová verzia ...

Dňa 17. 4. 2014 bola vydaná verzia účtovných programov OBERON s označením Apríl/2014. viac...

Dňa 17. 4. 2014 bola aktualizovaná verzia účtovných programov OBERON s označením Apríl/2014.


Bližšie informácie o novinkách, vylepšeniach a opravách nájdete v sekcii informácie o verzii.

Kontrolný výkaz DPH

Implementácia kontrolného výkazu DPH. viac...

Vážení užívatelia.

V súvislosti s novelizáciou zákona o DPH, je potrebné aby ste venovali v tomto období zvýšenú pozornosť oznamom na našej stránke. Pripravované elektronické podávanie kontrolného výkazu  DPH vyžaduje, aby ste sa zamerali v najbližšej dobe najmä na:

 • Aktualizovanie programu na verziu November 2013 alebo vyššiu.
 • Prechod zo starších verzií programov OBERON, teda prejsť od programu Jednoduché účtovníctvo a Podvojné účtovníctvo k programu OBERON - Agenda firmy. Tento nový program má túto ikonu.
 • V prípade, že ikonu nevidíte, je možné program spustiť v ponuke Programy - OBERON - OBERON Agenda firmy. Všetky dáta vytvorené v starších verziách Jednoduchého a Podvojného účtovníctva sa zachovajú a môžete s nimi pracovať a pokračovať aj v novej verzii programu OBERON - Agenda firmy. Databáza s účtovnými údajmi je 100 percent kompatibilná pre obidva programy a účtovné zápisy možno vytvárať a editovať aj v novom aj v pôvodnom programe.
 • Kontrolný výkaz DPH bude implementovaný len v novej verzii programu ktorá sa volá OBERON - Agenda firmy. V roku 2014 by ste už nemali pracovať s programom Jednoduché a Podvojné účtovníctvo, lebo tieto nebudú obsahovať Kontrolný výkaz DPH.

 

Upozornenie: Napriek nášmu zvýšenému úsiliu sa nám nepodarilo do nového programu dopracovať evidenciu majetku. Pokiaľ máte aj evidenciu majetku prosíme Vás o zhovievavosť a na výpočet odpisov používajte dočasne pôvodné verzie programu. Odhadujeme že evidenciu majetku dokončíme v priebehu mesiaca 01/2014.

 

V súvislosti s kontrólnym výkazom DPH budeme musieť v programe OBERON - Agenda firmy uskutočniť viaceré zmeny. S tým súvisí požiadavka aby ste nové účtovné zápisy pre účtovné obdobie 2014 vytvárali na verzii programu December 2013 II, alebo novších. Poslednou vydanou verziou v čase vydania tohoto oznamu je však verzia November 2013 SP2. Z toho vyplýva, že v čase koncom roku 2013 alebo pred zadávaním prvých účtovných zápisov do účtovného obdobia 2014 je potrebné si stiahnuť aktualizovanú verziu programu.

 

O daľších postupoch a vydaných verziách programu Vás budeme informovať na našej stránke.  Venujte preto zvýšenú pozornosť súvisiacim oznamom.

 

Ďakujeme.

Team Exalogic

Zobraziť históriu oznamov ...

Na čom pracujú vývojári...
 • Ďalšie vylepšovanie OBERON - Agenda firmy o nové možnosti.
      - nová evidencia majetku (16%)
 •     - rozšírenie údajov skladových kariet (14%)
 •     - stromová štruktúra skladových kariet (8%)
 •     - doplnenie evidencie zdrojov hotela v Hotelovej recepcii (7%)
 •  
 • Odhadovaný termín vydania verzie: 3.9.2014
 •  

OBERON - agenda firmy

Účtovný systém OBERON je určený pre malé a stredne veľké firmy. Ponúka okrem pravidelnej aktualizácie priam neprekonateľný pomer cena/výkon, každá nová verzia niečím novým príjemne prekvapí...

Pokladnica OBERON

Súčasťou systému OBERON sú aj pokladničné systémy, ktoré sa vo svojej triede radia medzi špičkové produkty.Pokladnicu OBERON je možné použiť v rôznych typoch prevádzok, napríklad maloobchod, veľkoobchod, reštaurácie, bary... V kombinácii s dotykovou obrazovkou tvorí komfortnú a modernú pokladnicu.

Hotelová recepcia

Modul Hotelová recepcia predstavuje riešenie pre hotely, penzióny, chaty, turistické ubytovne a iné ubytovacie zariadenia. Umožňuje evidovať rezervácie, knihu ubytovaných, hotelové účty, štatistické výkazy a ďalšie potrebné evidencie.

Pripojenie internetového obchodu

Internetové obchody sú v dnešnej dobe veľmi populárne a obľúbené. Systém OBERON ponúka nové príležitosti pre zvýšenie efektivity predaja firemných produktov a služieb prepojením k internetovému obchodu. Do systému OBERON bolo implementované priame on-line prepojenie na internetový obchod PrestaShop.

OBERON pre mobilné riešenia

OBERON ponúka nové príležitosti na zníženie výdavkov a zvýšenie efektivity práce. Umožňuje efektívne vykonávanie inventúr, zber nových objednávok pri rozvoze tovaru, v reštauračných prevádzkach zrýchľuje prácu obsluhy.